• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Misja

Misją Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego jest dbałość o BEZPIECZEŃSTWO PRACY, TECHNIKI I ŚRODOWISKA.
Poprzez świadczenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych i projektowo-wdrożeniowych, ekspertyzowych i szkoleniowych, dążymy do zagwarantowania:

  • bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych i elektrycznych
  • bezpiecznych warunków pracy
  • bezpiecznego środowiska naturalnego.
     

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NASZ CEL, NASZ PRIORYTET
 

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459