• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Bezpieczeństwo środowiska

Ograniczanie zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby i dążenie do ich racjonalnego użytkowania wyznaczają kierunki odpowiedzialności gospodarczo¬-społeczno-środowiskowej zarówno wszelkich podmiotów gospodarczych, jak i indywidualnych jednostek.

Środowisko to jeden z głównych aspektów polityki zrównoważonego rozwoju. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. wspiera działania zmierzające do poprawy stanu i bezpieczeństwa środowiska naturalnego prowadząc badania, pomiary, analizy i wykonując ekspertyzy w zakresie: wody, gruntów, ścieków, osadów, odpadów, powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych.

Akredytowane laboratorium badawcze wykonuje w tym zakresie kompleksowe usługi polegające na:

  • pobieraniu próbek,
  • analizach laboratoryjnych
  • analizach i konsultacjach wyników.  
  • opracowywaniu ekspertyz, projektów i studiów ekologicznych.

Aspekt środowiskowy naszej działalności obejmuje szeroko pojęte kwestie bezpieczeństwa człowieka. Niewątpliwie jednym z istotnych elementów wpływających na jego bezpieczeństwo jest żywność. Prowadzimy akredytowane badania żywności oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu żywnością.

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459