• Banner1
  • Banner_cbidgp_2
  • Banner_cbidp_3

Zaproszenie do składania ofert - badanie sprawozdań finansowych CBiDGP

2021.09.03

Rada Nadzorcza
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.

zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych CBiDGP Sp. z o.o.
za lata obrotowe 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań  z tych badań

Oferty firm audytorskich przyjmowane są do 29 lipca 2021.

Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi najpóźniej do 10 września 2021 roku.

Szczegółowe informacje o warunkach badania i wymogach dotyczących firmy audytorskiej zawarte są w OGŁOSZENIU

 

INFORMACJA O WYBORZE FIRMY AUDYTORSKIEJ

CBiDGP - Lędziny
43-143 Lędziny, ul Lędzińska 8,
tel.: 32- 32 42 200, fax: 32-32 42 205
e-mail: cbidgp@cbidgp.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

NIP: PL6460008992, Regon: 271187920
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000067459